2014. január 24., péntek

Horthy Máltai Lovag Miklós és a testvéreiHorthy Miklós mind a mai napig a magyar történelem egyik, ha nem a legmegosztóbb alakja. Alábbi eszmefuttatás nem titkolt célja pedig, hogy a társadalom, Horthy személyének megítéléséből fakadó  megosztottságát megszüntesse, de legalább mérsékelje. Nem Horthy személye miatt, és nem a mellette, vagy épp ellene felhozott érvek bemutatásával. Sokkal inkább azért, mert egy megosztott nemzet, társadalom csak egy valakinek jó, az pedig nem más, mint a nemzeten uralkodni vágyó, azt kiszipolyozni vágyó érdekcsoport.

A kormányzót éltető, illetve elítélő emberek számára első hallásra bizonyára meglepő, de az ő (elnyomók) szemszögéből nézve teljesen mindegy, hogy Horthy megítélése pozitív vagy negatív. Irreleváns az is, hogy Horthy zsidókat ölt-e vagy épp mentett. Elnyomóink szempontjából csak az számít, hogy ne legyen egyetértés, hogy egymással veszekedjünk ahelyett, hogy a közös ellenségünk azonosítására és legyőzésére, illetve semlegesítésére koncentrálnánk. Míg a társadalom egyik része azzal foglalatoskodik, hogy miképp tisztelegjen a kormányzó emléke előtt, a másik fele pedig azzal van elfoglalva, hogyan gyalázza azt meg, addig a háttérben meghúzódva valódi ellenségeink nyugodtan hajthatják végre nemzetromboló programjukat.
Eme sorok írója nem hajlandó részt venni a tézis és az antitézis meddő vitájában semmilyen formában! Éppen ezért ezen írásnak nem célja sem támadni, sem védeni Horthy személyét, illetve emlékét! Az viszont elfogadhatatlan, hogy a vita szintézisét a nemzet megosztottsága és ebből fakadó pusztulása jelentse! Ezért javasolt szokásostól eltérő módon megközelíteni a problémát. Ehhez nincs szükség a történelem hivatalos verziójának elemzésére, nincs szükség Horthy életpályájának, vagy akár a II. világháború eseményeinek részletes elemzésére! Ezt egyébként is ezren megtették már, és akit érdekel a téma, az bizonyára el is olvasta már az összes kapcsolódó feljegyzést, így új információval egyébként sem tudnék szolgálni.

Van viszont egy, a személyét érintő tény, ami mellett a közvélemény –beleértve a Horthy-t dicsőítőket és elítélőket is- hajlamos szemrebbenés nélkül elsuhanni. Mintha nem akarnának róla tudomást venni, vagy nem értenék a jelentőségét, hogy melyik eset áll fenn, azt nehéz megítélni, talán mindkettő. Mindenesetre megpróbálunk most ezen változtatni! Ez az aprócska tény, amiről valami különös oknál fogva nem „szokás” beszélni pedig az, hogy a kormányzó tagja a Róma, illetve a mindenkori pápa védelmére felesküdött Szuverén Máltai Lovagrendnek. Csak, hogy biztosan érezze az olvasó ennek jelentőségét tisztázzuk, a rend célja nem Magyarország, vagy a magyar nép védelme, gyarapodásának elősegítése! Épp ellenkezőleg! A hazát különböző nyugati uralkodóházak segítségével az évszázadok során provincia sorba süllyesztő Róma szolgálata az egyetlen cél!
(Hogy miképp tekint Róma, illetve a hozzá köthető titkos és féltitkos társaságok Magyarországra, azt egy külön bejegyzésben kellene tárgyalni, amire remélhetőleg sor is kerül majd a jövőben)

Az utókorral ellentétben Horthy nem tartotta jelentéktelennek rendbéli tagságát, még az emlékirataiban is külön megemlíti. Továbbá a lovagrend Nagykeresztjét büszkén hordta. Érdekes megfigyelni, milyen lelkesedéssel beszél emlékirataiban például a vatikáni látogatásáról, ahol feljebbvalóival találkozhatott, így Chigi herceggel (alábbi képen), a rend akkori nagymesterével is.„Teára sok rendtag társaságában Chigi hercegnél, a máltai lovagrend nagymesterénél voltunk, akit budapesti látogatásából már jól ismertünk. Egyébként II. Vilmos császáron kívül tudtommal én voltam az egyedüli protestáns, aki a máltai lovagrend Nagykeresztjét viseltem.”


A tényt, miszerint Horthy többször találkozott a Szuverén Máltai Lovagrend nagymesterével, és maga is máltai lovag volt, saját kezűleg erősíti meg. Ennek jelentőségét ez alkalommal nem a lovagrend történelmének, igazi arcának bemutatásával, vagy a hozzájuk kapcsolódó elméletek taglalásával szeretném érzékeltetni. Ehelyett a rend megítélését a kedves olvasóra bízom. Ehhez nyilván szükséges az internetes keresők szorgos használata is, de a rend néhány illusztris tagjának bemutatásával a "Miamano" is igyekszik segíteni! Akik szerint pedig nem csupán üres frázisok a magyar szólások, illetve közmondások, azok könnyedén le tudják vonni majd következtetéseket. Ezen sorok írója meg van róla győződve, hogy őseink nem a levegőbe beszéltek, mikor azt mondták:

Madarat tolláról, embert barátjáról!

Ezt alapul véve, nézzük meg, a teljesség igénye nélkül, kik azok a személyek, akiket Horthy Miklós nem hogy a barátjának, hanem a „testvérének” tudhatott!

Mivel személyével kapcsolatban tapasztalataim szerint a legnagyobb vitát kiváltó kérdés az, hogy védte-e vagy támadta a zsidóságot, ezért talán rögtön az elején érdemes tisztázni, hogy a vatikáni vagyonkezelő dinasztia, a modern kori zsidó (cionista) Izrael igazi alapítói, a Rothschild dinasztia Amschel Mayer Rothschild óta a rend tagja. Képzeljük csak el, ahogy a kormányzó egy titkos találkozón keblére öleli és testvérének szólítja a Rothschild család éppen aktuális képviselőjét.

Hasonlóan érdekes szituáció lehetett volna a magát reformátusnak valló Horthy és a lucifer imádó, nyíltan sátánista,  Ordo Templi Orientis (Kelet Templomának rendje) és Hermetic Order of Goldendawn (Aranyhajnal Titokzatos rendje) nagymesterének, Aleister Crowley-nak a találkozója is. A szcientológus tanok és a modern kori elmeprogramozás, illetve a sátánista egyház alapjait lerakó Crowley szintén a rend tagja, azaz Horthy „testvére”.

Vagy képzeljük el azt a lovagias kerekasztal találkozót, ahogy a profán világ felé egyébként egymás ellenségiként bemutatkozó, valójában „testvérek” Winston Churchill, V. György, Hermann Göring, Benito Mussolini és Horthy Miklós egyeztetnek a teendőkről! Megbeszélik, hogy egy megrendezett színjáték keretein belül miképp forgassák fel Európát, illetve a fél világot annak érdekében, hogy a meggyötört nemzetek könnyedén elfogadják a XX. század új világrendjét, melyet például az ENSZ, a NATO és Világbank létrejötte testesített meg.A recept a szokásos, ismét a háttérhatalmi-dialektika elemeit fedezhetjük fel!

Összefoglalva a lovagrend által irányítás alatt tartott tézis, jelen esetben mondjuk a szövetségesek és a szintén a rend által manipulált tengelyhatalmak kontrollált csatájából létrejövő, feltehetőleg előre eltervezett szintézis a XX. század rendje, egyben a XXI. Század problémáinak forrása.

A történelmileg vitathatatlan tény, hogy Habsburg ház trónfosztását követően, Horthy a Róma által ránk erőltetett Szentkorona tannak köszönhetően lehetett az ország kormányzója. De vajon jelentett-e ez bármilyen minőségi változást az elnyomó birodalom és hazánk kapcsolatára nézve. Annak ismeretében, hogy a Habsburg dinasztia szintén Róma szolgája, (képen Habsburg Otto temetése) illetve a Szuverén Máltai Lovagrend tagja, ezt a kérdést mindenki válaszolja meg maga!


Mivel ezen történelmi személyek megítélése nagyban függ a neveltetéstől, a kondicionálástól, így elképzelhető, hogy egyeseket akár büszkeséggel tölt el, hogy a Magyar királyság kormányzója egy ilyen illusztris társaság tagja volt. Hogy ezeket a tévképzeteket szertefoszlassuk, ismerjünk meg pár kortárs lovagot is!
 
Mivel Horthy többnyire a magukat jobboldalinak, nemzeti érzelműnek vallók körében örvend tiszteletnek, ezért, és hogy egyben a jobb- és baloldali megosztás szükségtelenségére is rávilágítsunk, kezdjük a sort Gyurcsány Ferenccel. (A képen Matthew Festing-től, a rend 79. nagymesterétől veszi éppen át, a rend Nagykeresztjét. Igen, ha Horthy ma élne, őt is a testvérének szólítaná! El tudja képzelni ezt az olvasó? A hazát, és annak népét határokra való tekintet nélkül gyalázó és tönkretevő, össze-vissza hazudozó, magát baloldalinak, liberálisnak valló Gyurcsány Ferenc és Horthy Miklós ugyanazon rend tagjai.

Ennél talán némileg könnyebb lesz feldolgozni, hogy a magát jobboldalinak valló FIDESZ-KDNP szövetség is rendelkezik legalább egy máltai lovaggal a soraiban Semjén Zsolt személyében.

Korábbi, szintén a dialektikával foglalkozó bejegyzés alkalmával már bemutatásra kerültek azok a transz-atlanti értékek, melyek mögött a hazai politikai elit (fiktív) politikai oldalakttól függetlenül képes felsorakozni. Így nem meglepő, hogy a transz-atlanti szövetség emblematikus figurája José Manuel Barroso (mellette Matthew Festing) szintén a rend tagja.

A sort természetesen oldalakon keresztül lehetne folytatni, de talán ennyi is elegendő ahhoz, hogy a megfelelő következtetéseket levonjuk. Nem tudhatjuk, hogy a kormányzó milyen szinten volt beavatva a rend valós terveibe, de még így is nehéz jóhiszeműen viszonyulni a jelenséghez, mégsem szeretnék ítélkezni!

„Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek”
–Máté 7:1

Nem szeretném meggyőzni egyik tábor képviselőit sem, hogy változtasson a véleményén! Ezek csupán a tények, melyek megítélése az olvasó feladata.

Miképp osztanak meg a háttérhatalmi hálózat céljainak elérése érdekében a szuverén(!) lovagok nem csupán egy nemzetet, hanem "szükség" esetén, kis túlzással egy egész bolygót? 


Háttérhatalmi dialektika - A manipulált tézis és a (látszólag) ellene fellépő, szintén manipulált antitézis kontrollált küzdelméből létrejövő, előre eltervezett szintézis, az új világrend.
Miképp az XX. század "új világrendje" is létrejött anno.

 Még több lovag.

2014. január 23., csütörtök

Eljő a Teremtő fiaTalán nem vagyok egyedül azon feltételezésemmel, mi szerint a földünkön jóval korábban és jóval több civilizáció is élt (élhetett), mint azt a modern történészek többsége állítja. Erre utalnak legalábbis a védikus írások, vagy a maja legendák is többek között. Ebből kifolyólag az sem kizárható, hogy azok a leletek, anomáliák, amiket Eric von Daniken és HistoryChannel-es társai előszeretettel az „ősi idegenekkel” azonosítanak, azok „csupán” egy előző, eddig még ismeretlen földi civilizáció nyomai.

Példának okáért, enyhén szólva is zavarba ejtő, ez a hozzáértők szerint közel 17 ezer éves, Equadorban, a Tayos barlangrendszertől nem messze talált piramis.
Talán fontos megjegyezni, hogy erre felé találta Móricz János a piramisos macskás napos arany lemezt is.


Az első, ami a gondolkodásra képes embernek feltűnhet, hogy tökéletesen ugyanúgy néz ki, mint a háttérhatalom által előszeretettel használt piramis a mindent látó szemmel. Ugyanilyen 13 emeletes mindent látó piramis van például az USA 1 dollárosán.

Hasonlóképpen érdekes, hogy ultraviola fény alá helyezve a csúcsán található szem erőteljesen világít. Annak ellenére tehát, hogy azt a hivatalos verzió szerint Johann Wilhelm Ritter csak 1801-ben fedezte fel, ezen rejtélyes civilizáció képviselői már jóval korábban alkalmazták. Sőt elképzelhető, hogy valamit üzenni akartak vele.

Az érdekességek sorát folytatva, az érdeklődőknek hamar feltűnhet, hogy a piramis aljába (eddig) ismeretlen írásjelek vannak vésve, melyek fordítását a Németországi Nyelvtudományi Intézet professzora, Kurt Schildmann vállalta magára. Magát a nyelvet "pre-sanscript"-nek nevezte el, mivel öregebb az eddig ismert legősibb írásnál is. Schildmann fordítása szerint a piramisba vésett szöveg jelentése:

"Eljő a teremtő fia"

Felmerül a kérdés, ha az eddig beazonosítatlan civilizációk a Teremtővel, illetve annak fiával (Jézussal(?), aki a Biblia szerint 15 ezer évvel a piramis elkészítése után valóban eljött) kapcsolatban használták a 13 szintes mindent látó piramist, akkor napjainkban miért éppen a Teremtő ellen lázadó, újabb és újabb világrend építő, titkos érdekcsoportok (Római Katolikus Egyházzal egyetemben) kedvelt szimbóluma? Rossz a fordítás? Egy 17 ezer éves, eddig nem ismert nyelvről van szó, így ez sem kizárható.

Valami félreértés történt? Esetleg ez is újabb példa arra, hogy "sátán", illetve követői semmi újat nem tudnak kitalálni, csak Isten munkáját másolni, illetve kifigurázni és a saját céljaikra használni? Esetleg az a civilizáció, mely 17 ezer évvel ez előtt ezt a piramist faragta, a manapság "sátán" néven ismert valós, vagy elképzelt "lényt" tartotta teremtőjének, "fia" eljövetelével pedig az Antikrisztus eljövetelére céloztak?

A piramis alján fura alakban található „pöttyök” szintén elgondolkodtatóak. A pontokból kirajzolódó alakzat a Sirius mellett található csillagok elhelyezkedésére emlékeztet. (Ezen sorok íróját legalábbis.) Talán az ábrázolt csillagképből jön el a Teremtő fia? Érdekes lehet, de például az Afrikában élő Dogon törzs szerint eme kérdésre "igen" a válasz. (Legalábbis az általuk "Teremtőnek" vélt valaki, vagy valami vonatkozásában)

Válaszok helyett újabb és újabb kérdések merülnek fel. Bogozzuk ki őket közösen, ha van kedvetek!

2014. január 21., kedd

Diktatúra ITT választást NEM TARTHAT!


A közelmúltban unalmas időmben a Soros Alapítvány és a hozzá tartozó egyéb társaságok honlapjait böngészve észrevettem, hogy eme érdekcsoport, különböző eszközökkel erőteljesen buzdít a választásokon való részvételre. 
Ismerve Soros György közösség-, nemzet- és társadalom rombóló  "munkásságát", kavargó gondolataim közül kipattant a gyanú szikrája.


Miért lehet ilyen fontos Gyuri bácsinak, hogy a magyarok szavazzanak? Mindegy, hogy kire, csak szavazzanak.


Következzen egy lehetséges válasz, ami talán magyarázatot ad az öreg Soros lelkesedésére!

Tudnotok kell, hogy mi a választás tétje. Ezért leírom újra, hogy mi történt eddig, és mi lesz a választás következménye, ha megtartják. Hogy tudjátok, hogy mit kell, mit kellene megakadályozni.

Nagyon röviden eddig az történt, hogy a hazaáruló politikai elit - egy külső pénzügyi magánhatalom segítségével, annak irányításával – a magyar állam MELLETT létrehozott egy Új (diktatúrát megvalósító) Államot, aminek a Magyarország nevet adta. Ez az állam az elmúlt két évben felépítette magát, megalkotta törvényeit, létrehozta szervezeteit, intézményeit, és most arra készül, hogy a választás segítségével a magyarországi néppel ELFOGADTASSÁK törvénytelen, érvénytelen alaptörvényen alapuló hatalmukat. És a választáson kapott legitimáció segítségével a magyar állam HELYÉRE lépjenek, végleg megszüntetve a magyar államot!

Tehát nem bojkottálni kell a választást, nem a választáson való részvétel ellen kell tüntetni azzal, hogy a távolmaradásra szólítunk fel. NEM AZ a megoldás!
Mert azzal ugyanúgy a diktatúrát segítjük, mert akkor azok mennek el, akiket a diktatúra eddig is félrevezetett.

A választás MEGTARTÁSA ELLEN kell fellépni, magát a választást kell megakadályozni.

Azt kell megakadályozni, hogy egy külső megszálló hatalom,egy politikai elit által létrehozott diktatúra választást tarthasson a magyar állam területén.
 


Mert a diktatúra ezzel a választással akarja törvényesíteni a törvénytelenséget.

A hazaáruló politikai elit ezzel a választással akarja legitimálni a diktatúrát, az érvénytelen alaptörvénnyel létrehozott Magyarország nevű államát, ami így a magyar(országi) nép által elfogadva a magyar állam HELYÉRE léphet.

Eddig ez az Ő diktatúrájuk, mely az állami hatalom erejével kényszeríti rá az emberekre a saját jogát.

Ha a diktatúra választást tarthat, akkor az a jog, amit eddig állami erőszakkal kényszerítenek rá a magyar népre, az onnan kezdve a magyar nép egy része által legitimáltan elfogadott joggá válik, amit akik elfogadtak, azok többé nem változtathatják meg. Mert nem lesz többé beleszólásuk, mert a Magyarország nevű államban a hatalom nem a néptől származik!!!

Azt kellene megérteni a magyarországi népnek, hogy ha elfogadja, hogy a diktatúra választást tarthat a magyar állam területén, és ezen a választáson az itt élő nép egy része részt is vesz, akkor a MAGYAR NÉP MAGA HOZ LÉTRE egy külső magánhatalom által irányított, a politikai elit általvezetett diktatúrát az ezer éves magyar állam HELYETT!!!


Na ezt kellene megérteni minden választáson részt vevőnek, hogy mit tesz, mit tetetnek vele, anélkül hogy tudná, anélkül, hogy EZT elmondanák neki.

Ha a választás megtörténik, azzal a magyar nép belenyugszik,egyetlen puskalövés, egyetlen szó nélkül elfogadja leigázását, szabadsága és önrendelkezése elvételét, egy külső magánhatalom önmaga és országa feletti diktatúráját.Teszi ezt úgy, hogy nem is tudja, hogy mit tett, mit tesz. Ez a diktatúra utolsó és legnagyobb aljassága, ha ezt hagyjuk, ha ezt elfogadjuk. Mert utána BÉKÉSEN, a ma élő korosztály 40-50évig nem fog tudni tenni ellene!

Vagyis legtöbbünk életében ez az UTOLSÓ ESÉLY a diktatúra BÉKÉS felszámolására. Mert utána vagy levágandó birkaként azért imádkozhatunk,hogy minél később vágjanak le, (vagyis saját életünk se tőlünk függ majd) vagy bevállalunk egy gazdasági csőddel, polgárháborúval és abból kibontakozó szabadságharccal járó időszakot, ami hatalmas anyagi veszteséggel és emberáldozattal jár majd!

Ez a tétje a választásnak, és a többség még csak nem is látja,hogy ez a tétje!

Tehát nem az a kérdés, hogy KI nyer a diktatúra választásán, mert az mindegy a magyar(országi) nép számára, az nem változtat a diktatúra tényén.

Az a kérdés számunkra, hogy meg tudjuk-e (meg akarjuk-e!) akadályozni a diktatúrát abban, hogy a diktatúrát legitimáló, diktatúrát ELFOGADTATÓ választást tartsanak.

Mert aki ezután nem a diktatúra választásának MEGAKADÁLYOZÁSÁÉRT tesz, hanem vagy nem tesz semmit, vagy netán még részt is vesz a választáson, az ELFOGADJA, legitimálja a diktatúrát.

Összefoglalva:

Aki nem a diktatúra választásának MEGAKADÁLYOZÁSÁN dolgozik, azok mind a diktatúrát segítik anélkül, hogy tudnák, mit tesznek.

A választás eredményeként pedig a magyarországi nép maga számolja fel a saját történelmét, ezer éves államát és egyedül álló alkotmányos rendjét.

És most lehet ignorálni, fejet a homokba vagy a politikusok hátsójába dugni,lehet jönni köpködni rám, meg személyeskedni velem, a választás tétje akkor is ez:

Felismeri-e a magyar(országi) nép, hogy a saját államát, alkotmányos rendjét, múltját és történelmét akarják eltöröltetni vele egy diktatúrán belüli hazug választással?

És ha felismerte, akkor akar-e és tesz-e ellene?

Méltó-e még a magyar(országi) nép őseink nevéhez, hitéhez, eszméihez, hajlandó-e még küzdeni a magyar(országi) nép a saját és mások szabadságáért?

Hajlandó-e a magyar(országi) nép kimondani, hogy
„Ez a mi szabad magyar(országi) hazánk!
Diktatúra ITT választást NEM TARTHAT!


forrás: 
JGL

2014. január 14., kedd

A mérges PET palack


Láttátok már a PET palackok alján a számokat? Tudjátok mit jelentenek?

Én a hétvégén hallottam róla először. Nézegettem őket korábban is, de mint később kiderült, tévesen nem tulajdonítottam neki nagy jelentőséget. De ahogy látom, illetve ahogy körbekérdezgettem, nem igazán foglalkoztat senkit, pedig elég csavaros történet.

A PET palackok e fajta kódolása 1988 óta van használatban, nálunk 2003 óta alkalmazzák, hogy újrahasznosításkor megkönnyítse a válogatást.  Magyarország pedig ezt is, mint sok minden mást, szintén az EU-tól kapta.

Az egytől hétig terjedő számok a polimertípusokat jelölik, amiket a műanyag újrahasználhatóságát jelző háromszögben, vagy annak környékén, többnyire a palack alján kell keresni, és alatta vagy néha a számok helyén olvasható a műanyag nevének rövidítése is.

A témával foglalkozó cikkek többsége egyetért abban, hogy a 2-es, 4-es és 5-ös számmal jelölt csomagolások viszonylag ártatlanok, ezeket használva nem jutnak rákkeltő és a hormonháztartást károsan befolyásoló anyagok szervezetünkbe.

Az 1-es számmal jelölt palackok viszont egyértelműen veszélyesek. Ugyanis ezen, nyers kőolajpárlatból készült palackokból hó hatására különféle, egészségre káros anyagok oldódhatnak ki. Például amikor forró nyári délutánon az autóban felejted a palackot. De hőhatás nélkül is veszélyforrás az 1-es kóddal jelölt palack, mivel ha túl sokáig áll benne a víz, akkor az kioldhat különféle oldó- és lágyító szereket a műanyagból. Az oldószer pedig nem finom! Igya meg, aki belerakta!

A 3-as számú műanyag alkotóeleme a PVC, melyet
DEHP lágyítóval együtt használnak, és egész pontosan ez az adalékanyag rákkeltő. Amely a 3-as mellett, a 6-os számú polisztirol csomagolásokban előfordulnak, így jelentve kockázatot egészségünkre. A polisztirol ugyancsak nem finom, javasolt elkerülni, mert a vele érintkező élelmiszerekbe – olvashatjuk több helyen is – sztirol kerül. Ezt az anyagot a rákkutató intézetek pedig lehetséges rákkeltő anyagként tartják számon, ami a hormonháztartásba is bezavarhat, és a termékenységet is befolyásolhatja...

A 7-es számmal jelölt palackok pedig a Kanadában mérgező vegyületként nyilvántartott "Biszfenol-A"-t (BPA) tartalmazhatnak, ami szintén hő vagy hosszan tartó tárolás (esetén) kioldódik. Ennek ellenére az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal szerint semmi gond nincs a BPA-val, használatát nem kell korlátozni.


Ezzel a számmal jelölnek továbbá 
minden más olyan műanyagot, amelyek nem sorolhatók a fenti kategóriákba, illetve az 1-6-ig jelölésű műanyagok valamilyen keverékét. Pontos összetételüket tehát nehéz meghatározni, éppen ezért jobb elkerülni. A számok pontos jelentései:

1. PET/PETE – Polietilén-tereftalát
Termékek: üdítős, ásványvizes flakonok, poharak, néhány háztartási- és tisztálkodószer flakonja

2. HDPE – Nagy sűrűségű polietilén
Termékek: játékok, tejes flakonok, mosószerek, tisztítószerek, samponok, motorolaj flakonjai,
tusfürdők, kozmetikai szerek, öblítők, tisztítószerek stb.

3. V vagy PVC – Polivinilklorid
Termékek: csövek, palackok, háztartási olaj palackja,
ételek csomagolása, átlátszó műanyag csomagolók (folpack), kozmetikai és tisztítószerek flakonja is.

4. LDPE – Kis sűrűségű polietilén
Termékek: fóliák, zacskók, s
zatyrok, ételek csomagolása, összenyomható palackok, stb.

5. PP – Polipropilén
Termékek: palackok, joghurtos dobozok, krémsajtok, egyéb tejtermékek dobozai, mustáros, ketchupos flakonok, műanyag edények, tálcák, kulacsok, háztartási szerek flakonjai,
húsok átlátszó fólia csomagolása, jégkrémek doboza, tejtermékek, (vaj, kefir, joghurtok, tejföl stb.), kozmetikai szerek, samponok és mosószerek flakonja, illetve edények, poharak, tálcák alapanyagai.

6. PS – Polisztirol
termékek: kávés poharak, élelmiszeres dobozok, joghurtok dobozai. Ebből készülnek továbbá a tejtermékek dobozai, eldobható kávés poharakat, élelmiszer tároló dobozokat, joghurtos dobozokat, egyéb tejtermékek dobozait (a Danone majdnem összes tejterméke ebben van), eldobható habedényeket, habszivacs tálcákat, amiket húsok, zöldségek, gyümölcsök alá tesznek.

7. BPA- Biszfenol-A

Ebből készülnek a cumisüvegek, ivó kulacsok és ezzel bélelik ki a konzervdobozokat is, illetve gyümölcsleveket, szószokat töltenek bele, ételhordók, műanyag tárolók, edények alapanyaga is lehet.

Tovább súlyosbítja a történetet, mikor mindenféle okos emberek ezeket a palackokat, a többi szeméttel együtt folyók, tavak, vagy tengerek partjain szórják el, ott aztán kioldódik belőlük "minden", ami aztán tovább mérgezheti a vizek, így szinte az egész bolygó élővilágát.


Egy jó hír pedig a végére, egyes források szerint PVC mellé használt lágyító, a DEHP kivonása a piacról folyamatban van, az EU 2015 jelölte meg végső határidőnek.

Vajon miért nem lehet ezt azonnali hatállyal elrendelni?